Poortwachter

Het hobbycentrum heeft een ‘Poortwachter’.

Trots staat hij zijn mannetje.

Beeld en mozaïek zijn gemaakt in het hobbycentrum.

Mussenkast

Op woensdag 15 mei heeft wethouder Antoinette Maas uit handen van deelnemer Henk Kuijpers een mussen-nestkast in ontvangst genomen. Deze nestkast heeft als voorbeeld de oude carillontoren die ooit voor het vorige gemeentehuis van Cuijk heeft gestaan. 

In samenwerking met IVN De Groene Overlaat wil hobbycentrum Cuijk meer van deze projecten gaan opstarten.