De stichting Hobbycentrum Cuijk maakt voor sponsoring van het hobbycentrum gebruik van een model sponsorcontract. Daarin is o.a. opgenomen welke tegenprestatie de sponsor van de stichting kan verwachten. Toespitsing op de specifieke situatie is daarbinnen natuurlijk altijd mogelijk. Op die manier is is altijd duidelijk wat beide partijen met elkaar hebben afgesproken. Via deze link kunt u het modelcontract inzien

Voor sponsoring van de stichting kunt u contact opnemen met de voorzitter (dhr. Cranen) of penningmeester (dhr. Jans) van de stichting, telefoonnummers respectievelijk. 06 3011 0727  of   06 2427 5782

Lokale sponsoren

Onderstaand de lokale ondernemers die het hobbycentrum een warm hart toedragen en die als waardering voor deze maatschappelijke voorziening een financiële bijdrage verstrekken.

logo klein Stoks Optiek
Logo Textielbeurs
logo Verfzaak klein

Subsidie Fondsen

Om de start van het hobbycentrum mogelijk te maken zijn diverse subsidiefondsen benaderd. Onderstaande fondsen hebben aan de Stichting Hobbycentrum Cuijk een financiële bijdrage verstrekt:

Logo vierkant
Logo KNR

Ondersteuning lokale instellingen

Om de start van het hobbycentrum mogelijk te maken zijn diverse lokale instellingen benaderd. Onderstaande instellingen hebben aan de Stichting Hobbycentrum Cuijk een financiële bijdrage verstrekt:

Logo_heeswijksekampen