Impressie

Onze voorzitter Hans Cranen was te gast bij omroep Land van Cuijk. Dit interview was te horen in Goedemorgen Land van Cuijk op dinsdag 11 oktober. Klik hiernaast om het te kunnen beluisteren.

Met dank aan de Valuwe TV is hier de film over de oprichting van het nieuwe hobbycentrum te Cuijk. Er is veel werk verricht voordat de deur voor de deelnemers en bezoekers geopend kon gaan worden. Wethouder Joost Hendriks heeft op zaterdag 19 februari 2022 het centrum officieel geopend.

Maandag 28 maart heeft Jos Schleedoorn, van Hobbycentrum Nijmegen, een demonstratie pottenbakken gegeven aan de deelnemers van het hobbycentrum Cuijk.

Officiële opening en Open Dag

Het Hobbycentrum Cuijk is, na maanden van hard werken, zaterdag 19 februari officieel geopend. Wethouder Joost Hendriks bevestigde dat met een rode handafdruk. In de middag konden geïnteresseerde een kijkje komen nemen om te zien wat er zoal mogelijk is in een hobbycentrum. 

Wijktv de Valuwe maakte opnames van deze dag

Op bezoek bij Hobbycentrum Cuijk

WijkTV de Valuwe heeft een reportage gemaakt over het hobbycentrum

Zo maar een middagje in het hobbycentrum. Na een paar uurtjes hobbyen is het tijd voor een kopje koffie, cappuccino of een kopje thee en als het er is, met een koekje. Even gezellig bij elkaar en praten over de hobby en van alles en nog wat.

Hobbycentrum Cuijk gestart

Op 1 november is het hobbycentrum met de diverse hobbygroepen gestart. Tot die tijd was er hard gewerkt om elke hobbyruimte goed geschikt te maken voor de desbetreffende hobby. Door het beschikbaar stellen van subsidies door verschillende fondsen konden er instrumenten, machines en gereedschappen worden aangeschaft. Daarnaast is er nog veel gedaan om het pand verder af te werken. Ook vanuit de deelnemers zijn er diverse vrijwilligers beschikbaar om samen goed alles in orde te maken en te houden.

Natuurlijk gaat daar veel tijd in zitten en is alles nog niet gereed. Maar dat was geen reden om niet alvast te starten met de deelnemers, te beginnen met een gezamenlijke startbijeenkomst op 29 oktober j.l. Op die bijeenkomst werden allerlei informatieve en praktische zaken doorgesproken zodat de start van de hobby’s zo goed mogelijk zou kunnen gaan verlopen. Die start is vervolgens zeer succesvol gebleken en daar zien bestuur en deelnemers met voldoening op terug. Naast deze feitelijk start was er ook al een datum gepland voor de officiële opening met aansluitend een open dag. Dat zou 18 december moeten plaatsvinden, maar de situatie rondom Corona is van dien aard dat die datum is gecanceld. Zoals het er nu naar uitziet zullen opening en open dag medio januari plaatsvinden. Nadere berichten hierover volgen nog via diverse media.

2-8-2021 kreeg het voltallige bestuur van het nieuwe Hobbycentrum Cuijk de sleutel van hun nieuwe pand aan de Molenstraat in Cuijk. Nu kan er aan de slag gegaan worden om de ruimtes geschikt te maken voor de hobbyisten.