Vriendenclub

Het hobbycentrum te Cuijk is een waardevolle maatschappelijke voorziening die aan vele inwoners de mogelijkheid biedt om samen een hobby te beoefenen. Het sociale contact dat daaruit ontstaat is in deze tijd erg belangrijk. Het hobbycentrum moet jaarlijks alle zeilen bijzetten om de exploitatie te laten sluiten. Vandaar dat wij u hierbij vragen of u Vriend wilt worden van ons Hobbycentrum. Zo ja, dan vragen wij u om onderstaand formulier in te vullen en aan ons te verzenden.

    Aanmelding Vriend Hobbycentrum Cuijk

    Hierbij meld ik mij aan als Vriend van het Hobbycentrum Cuijk. Uit sympathie voor deze maatschappelijke voorziening ben ik bereid om jaarlijks een bijdrage over te maken op bankrekening NL17INGB 0007 8359 56 ten name van Stichting Hobbycentrum Cuijk. De hoogte van het bedrag bepaal ik telkens zelf doch is minimaal € 25,-. Ik krijg daarvoor jaarlijks een herinnering en kan desgewenst op elk moment stoppen.
    Als “Vriend van de Vriendenclub” ontvang ik 2x per jaar een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van het hobbycentrum.