Over ons

Ontstaan

Eind 2019 hebben twee initiatiefnemers het idee opgepakt om in Cuijk een hobbycentrum op te richten. Dit idee kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Diezelfde Cuijkse initiatiefnemers oefenden hun boetseerhobby uit in een hobbycentrum buiten Cuijk. “Dat zou toch óók in Cuijk moeten kunnen” was toen de gedachte. Aangezien de hobbycentra in de buurgemeenten erg goed functioneren en in sociaal maatschappelijk opzicht van waarde blijken, is de initiatiefgroep met enkele mensen uitgebreid tot het huidige bestuur van de Stichting Hobbycentrum Cuijk.

In eerste instantie is lang gezocht naar een geschikt en betaalbaar pand. Uiteindelijk, na ruim 1 jaar zoeken heeft de Woningcorporatie Mooiland een pand te huur aangeboden in de Molenstraat te Cuijk. Naast de goede steun van Mooiland is door vrijwilligers en bestuur hard gewerkt aan opknappen en inrichting. Het bestuur benadert tevens daarvoor in aanmerking komende fondsen om de nodige subsidies te verkrijgen. Ook de gemeente, ouderenorganisaties en wijkraden steunen het initiatief financieel.

Dit alles heeft ertoe geleid dat het hobbycentrum ruim twee jaar later van start is kunnen gaan.

Doelstelling

De Stichting Hobbycentrum Cuijk stelt zich ten doel om ruimte te bieden aan hobbyisten voor het uitoefenen van hun hobby. Dat gebeurt in het pand gelegen aan de Molenstraat 47-49 in Cuijk. Het hobbycentrum is in principe toegankelijk voor alle leeftijden maar er wordt extra aandacht geschonken aan specifieke doelgroepen zoals senioren en mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Statuten

Druk op onderstaande knop om de statuten in te zien.

Huishoudelijk Reglement

Druk op onderstaande knop om het huishoudelijk reglement in te zien.