Tijdelijke sluiting

De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt en mede daardoor wordt het steeds moeilijker om het hobbycentrum verantwoord open te houden. De besmettingen zijn hoog en er is inmiddels ook weer een variant die nog weer besmettelijker is. Ook is de 1,5 meter nu weer verplicht geworden. Onze ruimtes binnen het hobbycentrum bieden nu onvoldoende veiligheid om voldoende afstand te kunnen houden. Daarnaast is het zeker niet het goede voorbeeld als veel voorzieningen dicht moeten of dicht gaan en dat wij dan als hobbycentrum open blijven terwijl we de maatregelen niet goed kunnen handhaven.

Het bestuur heeft daarom besloten om met ingang van komende maandag (29 nov.) het hobbycentrum in de maand december gesloten te houden. Als de situatie het toelaat kunnen we hopelijk in januari weer open, maar dat laten we tijdig weten.

Voor wat betreft de bijdrage over dit jaar (€ 12,50) zal er geen aanpassing plaatsvinden. Het bedrag is niet groot en we hebben daartegenover een volle maand faciliteiten kunnen bieden. Wij denken dat dat redelijk is en geen bezwaren oproept. Indien er volgend jaar een substantieel deel van het jaar moet worden gesloten vanwege corona, dan zullen wij nader bezien of en in hoeverre de jaarbijdrage zou moeten worden aangepast. 

Voor de deelnemers die in het hobbycentrum eigen spullen en werkstukken hebben staan kunnen die, als je dat zelf wilt, ophalen op a.s. donderdagmiddag 2 december tussen 13.00u en 15.00 u. Voor de keramiek-deelnemers is het volgende van belang. De klei in de emmers blijft goed. De werkstukken waar je mee bezig bent kun je ophalen en thuis nat houden. De werkstukken die liggen te drogen kunnen blijven liggen.

We hopen de volgende keer beter nieuws te kunnen brengen.

Het bestuur wenst nu alvast iedereen hele fijne feestdagen. Blijf gezond en we zien elkaar volgend jaar.

Officiële opening uitgesteld

Op 1 november is het hobbycentrum met de diverse hobbygroepen gestart. Die start is zeer succesvol gebleken en daar zien bestuur en deelnemers met voldoening op terug. Naast deze feitelijk start was er ook al een datum gepland voor de officiële opening met aansluitend een open dag. Dat zou 18 december moeten plaatsvinden, maar de situatie rondom Corona is van dien aard dat die datum is gecanceld. Zoals het er nu naar uitziet zullen opening en open dag medio januari plaatsvinden. Nadere berichten hierover volgen nog via diverse media.

Corona beleid

Gelet op het landelijk beleid mbt  Corona, heeft het bestuur van het hobbycentrum besloten om de volgende maatregelen per 8 november toe te passen:

  • Bij binnenkomst wordt de QRcode gecheckt, via de telefoon of een uitgeprinte versie

  • Desinfectie materiaal is aanwezig bij binnenkomst

  • Mondkapje is niet verplicht maar mag natuurlijk wel

  • Waar mogelijk vragen we om de anderhalve meter in acht te nemen.

Officieel is het hobbycentrum geen organisatie die verplicht is om maatregelen in te voeren, maar wij willen met bovenstaande maatregelen toch onze verantwoordelijkheid nemen om samen aan de veiligheid van onze gezondheid te werken.