Etalage voorjaar 2024

Dit voorjaar is de etalage opnieuw ingericht. Het hobbycentrum laat zo zien wat de mogelijkheden zijn.

Het hobbycentrum is onlangs uitgebreid met de hobby glasfusen.

Er zijn al veel positieve reacties ontvangen. 

Kerstmarkt 2023

De Kerstmarkt in het centrum van Cuijk was weer een groot succes. Vele bezoekers zijn langs onze drie kramen gegaan en hebben een keuze kunnen maken uit de vele creatieve cadeaus en geschenken. 

De kramen van het hobbycentrum waren het ‘middelpunt’ van deze warme kerstmarkt. Iets groter van opzet dan vorig jaar. Samen met de andere standhouders hebben de deelnemers van het hobbycentrum er een mooi sfeer weten te maken. 

Dit wordt een mooie traditie in Cuijk.

De kraam werd goed bezocht.

Alle deelnemende vrijwilligers die in de kraam stonden hebben achteraf nog een eigen kerstfeestje gevierd. 

Kerst 2023

Maanden voor de Kerstmarkt in Cuijk zijn onze deelnemers bezig geweest met het vervaardigen van allerlei mooie creatieve kerstcadeautjes. Er is in elke hobbygroep iets gemaakt zodat men kan zien wat de mogelijkheden in het centrum zijn.

 

Elke groep heeft een thema gemaakt en er zijn enkele ochtenden georganiseerd om gezellig samen hetzelfde product te maken. 

Hiernaast staan enkele voorbeelden van wat er zoal gemaakt is.

Het gaat er in het hobbycentrum ook om de gezelligheid van het samen iets maken. De deelnemers hebben veel plezier beleefd aan deze ochtenden.

Etalage hobbycentrum in Maasburg Cuijk

Vanaf begin september 2023 mag hobbycentrum Cuijk de etalage van voormalig slagerij Monkey Meat in winkelcentrum de Maasburg in gebruik nemen als tentoonstellingsruimte voor het werk wat de deelnemers hebben vervaardigd.

Zo kan  het winkelend publiek een kijkje nemen in de ‘keuken’ van ons centrum. Alle hobby’s staan tentoongesteld. 

Zolang het centrum deze etalage mag gebruiken zullen na een paar maanden andere creatieve voorwerpen worden getoond.